Begeleiden en coachen met een knipoog naar de clown

De clown beschikt over een aantal kwaliteiten die inzetbaar zijn voor de coach in het begeleiden en ondersteunen van medewerkers. Hij treedt iedere situatie tegemoet met een open geest en hart. Hij is ontvankelijk voor wat zich hier-en-nu aandient.
Hij is creatief in het moment en stapt in het veld van oneindig veel mogelijkheden om met moeilijke situaties om te gaan. Hij neemt risico’s en durft ‘uit te glijden’. Tijdens deze tweedaagse vorming kan je proeven van dit clownswerk. Spelenderwijze maken we kennis met de kwaliteiten van de clown en leggen we de verbinding met het werkveld. Dit is geen opleiding tot clown wel een kennismaking met wat de clown te bieden heeft voor het werk van de begeleider/coach. Thema’s die aan bod komen: - creatief en niet-defensief reageren - tijd en ruimte effectief benutten - het perspectief van oneindig aantal mogelijkheden - toepassen van geweldloze communicatie - risico’s nemen en durven ‘uitglijden’ - aanwezig zijn in het nu-moment - met humor problemen aanpakken - minder is meer - ‘onderweg zijn’ op weg naar de eindbestemming Werkvorm We werken met speelse en creatieve oefeningen, die nadien worden geduid en gekaderd en we maken de vertaling naar de praktijk van het begeleiden en coachen.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}