Studiedagen

Minimaliseren

Kinderen zijn geen puppy’s

Inspiratiedag voor professionals in de kinderopvang, jeugdzorg en ouder-kindbegeleiding - donderdag 29 maart - Tildonk

Hoe help je kinderen zichzelf te sturen in deze steeds complexere wereld?
Hoe houden we een focus op lange termijn en leren we kinderen grenzen en structuur zonder verlies aan warmte en relatie?

Achtergrond
Er is niet één absolute grote waarheid over opvoeding. Het leven is niet maakbaar op wens. Ons innerlijk kompas is richtinggevend. Maar weten we nog wat we werkelijk willen, denken, voelen of waarnemen? Opvoeding is een langetermijnproject. De richting moet duidelijk blijven. Op korte termijn gedragscontrole uitoefenen, werkt soms niet en is te krampachtig. Misschien moeten we even van standpunt veranderen: wat hebben kinderen nodig om uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn enerzijds belemmerende en anderzijds helpende factoren in de ontwikkeling? Wat wordt mogelijk als we eerder dan op korte termijn gedrag te corrigeren, op lange termijn richting geven? Hoe kunnen we richting geven zonder autoritair te worden? Wat leren we als professional hieruit? Wat zijn onze groeikansen?

Inspiratiedag
Uitgangspunt is het boek van Jürgen Peeters, ‘Kinderen zijn geen puppy’s’. (Acco, oktober 2017). Jürgen Peeters is Aware Parenting Instructor.

Na een inleidende uiteenzetting door Jürgen Peeters over de kracht van zelfsturing in opvoeding kan je kiezen uit vijf verschillende workshops die je onderdompelen in een zee van mogelijkheden om bij te dragen aan de zelfsturing van kinderen.Workshop 1: Verbindend communiceren met kinderen en ouders
Annelies Peeters,

Zonder verbinding kan je niet opvoeden

Een kind luistert naar jou omdat het eerst heeft mogen ervaren hoe deugddoend het is om beluisterd te worden. Kinderen spiegelen in hun gedrag hoe met hen is omgegaan. Als we kunnen luisteren met ons hart in plaats van te oordelen en te controleren, toont zich de schoonheid van het leven achter het gedrag. De verbindende communicatie laat je de wereld van de gevoelens en behoeften ontdekken. Via onze gevoelens en behoeften ervaren we 'echte' verbinding, voorbij al het streven naar verandering. Het reikt je een taal aan om te spreken en luisteren vanuit je hart.

Annelies Peeters was werkzaam als psychotherapeute bij de Bleekweide, waaraan ze nog steeds verbonden is als supervisor. Nu zet ze dat werk verder binnen centrum blabla. Sinds ze zelf mama is geworden van 2 zonen heeft ze zich helemaal laten inspireren door 'de geweldloze communicatie' van Marshall Rosenberg. Het is een deel geworden van haar leven 'a way of being' die ze met veel enthousiasme vanuit haar professionele en persoonlijke ervaringen deelt.Workshop 2: De lichamelijke basis van weerbaarheid

Kirsten Mintjens, kinder- en jeugdpsychiater & Marleen Schuurmans, therapeute

In deze workshop nemen we jullie graag mee in volgende vragen: Hoe herstellen en vergroten we onze veerkracht? Wat is zelfregulatie? Wat kunnen we leren van de dierenwereld over vechten, vluchten en bevriezen? Hoe krijgen we terug voeling met ons lichaam en waarom willen we dat? Hoe helpen we kinderen hierin?Workshop 3: Attachment Play

Christien Muller, psychologe en Aware Parenting - instructeur

 • Voel je je soms machteloos, ongeduldig of boos in situaties met je kinderen?
 • Ben je de machtsstrijd met je kinderen zat?
 • Wil je weten hoe je de kracht van spel kan inzetten in het ouderschap?

Kom dan naar een van deze bijzondere workshops waarin je dieper inzicht krijgt in het gedrag van je kind en handige tools om situaties eenvoudig op te lossen met spel. Attachment Play helpt je om uitdagingen in het ouderschap met je kinderen op te lossen. Het is 1 van de alternatieven voor straffen, time-out of belonen. Het helpt je kind op een dieper niveau te begrijpen en contact met elkaar te maken. In deze workshop duiken we onder in het gedrag dat ontstaat in typische conflicten tussen ouder en kind.Workshop 4: Sturen op zelfsturing voor leidinggevenden

Koen Joly, pedagoog, coach en begeleider van groepen, mensen en organisaties

Om kinderen zichzelf te laten sturen, spelen de begeleiders een cruciale rol. Voeling hebben met hun eigen innerlijk kompas zal essentieel zijn. Als leidinggevende heb je de belangrijke taak hen hierin te ondersteunen. Het vertrekt vanuit een duidelijke visie: geloven in de groei van mensen. Vertrekken vanuit de waardering van waar mensen goed in zijn en hen uitdagen zelf aan de slag te gaan zijn sleutels om zelfsturing in jouw team uit te bouwen. In deze workshop verkennen we waar je dit nu al ziet in je team en bekijken we samen hoe je dit verder kan ontwikkelen. Op het einde van de workshop heb je een aantal concrete handvaten waar je meteen mee aan de slag kan in je dagelijks werk.Workshop 5: Democratisch opvoeden

Jürgen Peeters, Aware Parenting Instructor

Straffen en belonen blijkt in sommige situaties een handige manier om het ‘gewenste’ gedrag te verkrijgen bij kinderen. In vele gevallen zijn er echter alternatieven en kan dit perfect vermeden worden. We bekijken hoe we de interne motivatie van het kind kunnen benutten als motor van zijn of haar ontwikkeling. In deze vorming worden handvaten aangereikt om kinderen te disciplineren op een manier die tegelijk ook de band met het kind positief versterkt. Verder verdiepen we ons in de drie belangrijkste redenen van probleemgedrag bij kinderen.Programma:

 • 8.45u – 9.30u
 • Onthaal en koffie
 • 9.30u – 9.40u
 • Verwelkoming door Zorg-Saam en voorstelling van het programma door de gastvrouw van de studiedag, mevrouw Anne Dedry, directeur van Zorg-Saam
 • 9.45u – 11.00u
 • ‘Kinderen zijn geen puppy’s, de kracht van zelfsturing in opvoeding’
  Jürgen Peeters
 • 11.25u – 13.00u
 • Eerste ronde van de workshops, keuze uit 1 van de 5 voorgestelde workshops
 • 13.00u – 14.00u
 • Lunch
 • 14.00u – 15.35u
 • Tweede ronde van de workshops, keuze uit 1 van de 5 voorgestelde workshops
 • 15.35u – 15.45u
 • Plenaire afsluiting en nabespreking met een drankje


Praktisch

Plaats: Sociale Campus De Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk, Haacht
Donderdag 29 maart 2018

Bereikbaarheid:

 • Met het openbaar vervoer:
   Trein: Halte Wespelaar – Tildonk of halte Hambos, beiden 2 km verwijderd van Sociale Campus Engelenburcht. Bus 284 stopt aan Wespelaar station.
   Bushalte Tildonk Sint-Angela. Bus 284 kan je vanuit Leuven of Mechelen nemen en stopt hier meermaals per uur.
 • Met de auto en parkeergelegenheid:
  Parkeren kan op de nabijgelegen parking in de Kouterstraat. Deze straat bevindt zich rechts van de Engelenburcht en is makkelijk bereikbaar. Parkeren kan ook in het dorpscentrum van Tildonk.
 • Met de fiets:
  Gemakkelijk bereikbaar via fietspad langs de vaart Leuven – Mechelen


Deelnameprijs: € 95

Inschrijven, vergeet bij uw inschrijving niet de workshop keuze door te geven.