Kennismaking met psychiatrie: workshop in het museum Dokter Guislain (Gent)

Tijdens deze dag staan we stil bij het thema psychiatrie in het algemeen. We bespreken de manier waarop we kijken naar die andere mens, de mens met psychische problemen.
We kijken of, hoe en wat we kunnen bijdragen in steun en zorg zowel aan de psychisch zieke zelf, als aan zijn familie en omgeving. We zoeken samen naar een goed evenwicht in het omgaan met het gedrag en de problematiek van psychiatrische patiënten. Aan de hand van casussen onderzoeken we waar onze mogelijkheden en grenzen liggen. Om dit thema in te leiden en te duiden starten we de dag met een geleid bezoek aan de vaste collectie van het Museum Dokter Ghuislain. Het museum reageert met deze collectie op de grote onwetendheid over maar ook nieuwsgierigheid naar het verleden van de geestesziekenzorg in het algemeen en de psychiatrie in het bijzonder. Een boeiende dag waar zowel geïnteresseerden, mantelzorgers, verzorgenden als verpleegkundigen hun kennis rond de psychiatrische problematiek kunnen bijschaven. Op een interessante, verrijkende manier.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}