Holebi en transgenders in de ouderenzorg (6.2)

Holebi- en transgender ouderen zijn een vrij onzichtbare groep in onze samenleving.
Ook zijzelf doorbreken die onzichtbaarheid niet altijd (graag). Binnen de zorgcontext verzwijgen holebi- en transgender ouderen niet zelden hun seksuele oriëntatie of transgender achtergrond, uit angst om bevooroordeeld benaderd te worden of niet de juiste zorg te krijgen. En omdat onbekend onbemind maakt, ontstaat een vicieuze cirkel. Precies daarom staan we in deze workshop stil bij de specifieke zorgbehoeften van holebi- en transgender ouderen. Waar liggen hun noden, waar liggen hun angsten, en waar komen die vandaan? En hoe kan je als zorgverlener drempelverlagend werken? Wat maakt zorgverlening ‘holebi- en transgender inclusief’? Op multimediale en interactieve wijze gaan we met deze vragen aan de slag. De workshop is geschikt voor eerstelijnsprofessionals in de residentiële zorg en de thuiszorg, alsook voor mantelzorgers.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}