Verbindende communicatie: oefenbijeenkomsten

Communicatie geeft menselijke verbondenheid vorm. Verbindende en respectvolle communicatie is een cruciale sleutel om elkaars autonomie te respecteren. Heb je reeds een vorming verbindende communicatie gevolgd, bij Zorg-Saam of bij een andere begeleider?
Dan ben je ongetwijfeld vertrouwd met het theoretische model, met de 4 bouwstenen (waarneming, gevoel, behoefte en verzoek) en de 3 processen (zelf-empathie, verbindende eerlijkheid en empathie). Onze bestaande – niet zelden gewelddadige - communicatiepatronen zitten echter vaak vastgeroest. Daardoor blijven we er op moeilijke momenten naar teruggrijpen, ondanks de eenvoud van de inzichten van het model van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. We kregen bij Zorg-Saam herhaaldelijk de vraag om oefensessies te organiseren. We gaan met plezier op dit verzoek in en willen jullie zo de kans bieden om met jullie eigen concrete voorbeelden te oefenen, in kleine groepjes en met alle aanwezigen samen. We bieden jullie professionele ondersteuning door de aanwezigheid van een begeleider van de vormingen verbindende communicatie van Zorg-Saam, die jullie een veilig kader zal bieden om aan de slag te gaan. De begeleider zal uiteraard haar kennis en inzichten met jullie delen. We werken tijdens deze oefensessies met groepen van maximum 12 deelnemers. Bereidheid tot actieve deelname is uiteraard een vereiste. In 2017 organiseren we vier bijeenkomsten, telkens op zaterdagvoormiddag, tweemaal in Mechelen en tweemaal in Tildonk. Je kan per sessie inschrijven. We bezorgen je op voorhand een oefenbundel, die je kan helpen om je eigen voorbeelden goed voorbereid mee te brengen. Let op: we gaan er vanuit dat alle deelnemers aan de oefensessies reeds een basisvorming verbindende communicatie hebben gevolgd en zullen het model tijdens deze bijeenkomsten niet toelichten. We opteren hiervoor omdat er anders te weinig tijd blijft om te oefenen. We rekenen op jullie begrip en medewerking hiervoor.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}