Verandering en toch in verbinding

Veranderingen worden niet altijd met open armen onthaald. We stuiten weleens op weerstand in onszelf. De onzekerheden die met verandering gepaard gaan, laten doorgaans ook onze omgeving niet onberoerd.
Verandering is dan ook geen geïsoleerde gebeurtenis, geen afgelijnde actie op zich, maar een gezamenlijk proces van loslaten, niet zelden een echt rouwproces. Menselijke weerstand is een natuurlijk signaal. Het geeft aan dat er belangrijke behoeften bij ons spelen. Iets in ons wil de oude situatie vasthouden en heeft daar een reden voor. Als we die reden kennen, kunnen we dat vertalen in wat we nodig hebben. Als we onze behoeften (h)erkennen en onze beïnvloedingsmogelijkheden realistisch inschatten, krijgen we dus meer armslag om met de effecten van verandering om te gaan.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}