Omgaan met racisme en discriminatie voor leidinggevenden

Wanneer spreken we van discriminatie? Wat is racistisch? Welke tools hebben we om hiermee goed om te gaan? Welke rol heb je hier als leidinggevende in op te nemen? Wat is het beleid en de visie van de organisatie hierover?
Onze samenleving wordt meer divers. Men spreekt in de Vlaamse grootsteden al van superdiversiteit. Onze bedrijven, organisaties en instellingen gaan mee in deze beweging. Klanten, medewerkers en collega's zijn steeds meer divers, steeds meer mensen met een migratie achtergrond. Dit heeft dikwijls een grote meerwaarde: er kan vanuit meerdere perspectieven, culturen en aandachtspunten naar het werkproces gekeken worden. We halen zo steeds meer andere en aanvullende competenties in onze organisaties binnen. Daarnaast zorgen verschillen soms voor conflicten en worden we geconfronteerd met racisme en discriminatie. Als leidinggevende zijn dit dikwijls nieuwe aspecten binnen de functie.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}