Verbindend en versterkend werken met mensen in armoede

Deze vorming biedt een basis voor een krachtgerichte begeleiding van mensen in armoede. De visie en de kaders van Bind-Kracht vormen de leidraad van deze vorming.
Samen met de trainer van Bind-Kracht en twee coaches, mensen met ervaring in armoede en situaties van uitsluiting, staan we stil bij de oorzaken van armoede, verschillende leefwerelden en leefwereldbotsingen. Met de drie brillen geven we een aanzet tot een krachtgerichte kijk en basishouding. Visie op armoede, de leefwereld van mensen in armoede, leren kijken vanuit een verschillend leefwereldperspectief, bewustzijn van de eigen subjectieve bril als hulpverlener zijn thema’s die aan bod komen. We staan stil bij de drijfveren van de begeleider, versus de noden en de verwachtingen van de hulpvrager. Na de middag zoemen we dieper in op verbindend en versterkend werken met specifieke aandacht voor een krachtgerichte basishouding. We bieden daarbij ruimte aan de coaches om getuigenis te brengen van hun ervaringen en nodigen iedereen uit om met ons en met elkaar in dialoog te gaan.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}