Content

Minimaliseren
zaeazrz erzerzer

Financiële ondersteuning

Zorg-Saam ontvangt subsidies van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor jeugd en volwassenen,
om 2235 uren vorming te verzorgen.  We slagen er in om op jaarbasis meer dan 3000 uren vorming te realiseren.
Hier vind je een beknopte samenvatting van ons beleidsplan voor de periode 2016 - 2020. 

 

Wie zijn wij ?

Zorgsaam is samenwerken voor en aan zorg

We zijn een team en werken samen met een ploeg van professionele vormingswerkers.

Zorg-Saam is een vormingsinstelling gespecialiseerd in zorg.

Zorgen voor elkaar is geen uitzondering. Gelukkig maar. Precies in 'zorgen voor elkaar' toont zich de menselijke verbondenheid. Dat vinden we belangrijk.

Zorg-Saam wil mensen in beweging brengen door vorming over zorg.

We richten ons zowel naar informele als professionele zorgverleners.

Zorg-Saam biedt vormingen

Ons aanbod is dubbel.
- Vormingen voor jou persoonlijk, dit is ons gepland kalenderaanbod waar je individueel bij aansluit.

- Vormingen in groepsverband (voor een team, instelling, organisatie, mantelzorgvereniging ...)
Onze inhoud zit steeds op twee sporen: zelfzorg en zorg voor anderen.


Jaartrainingen:

Zorg-Saam organiseert jaartrainingen over diverse onderwerpen. Jaarlijks organiseren we een 8-daagse rond rouw. Ook kan je kennismaken met de Contactclown door een modulair systeem. Op deze manier kunnen deelnemers volgens hun eigen interesse kennis maken met de wondere wereld van deze clown. Ook staan er geregeld meerdaagse trainingen rond Verbindende Communicatie op het programma. En in de maand juni zetten we Verwen-driedaagse rond zelfzorg in de kijker !Ontstaan:


Zorg-Saam is ontstaan vanuit de vaststelling van een grote kloof tussen  het  bestaande vormingsaanbod van instellingen en de dagdagelijkse leefwereld en zorgpraktijk van zorgverleners. Kenmerkend bij zorgverleners is dat hun eigen persoon het werkinstrument is voor het verlenen van zorg. Persoonsontplooiing en persoonsvorming is dan ook een grote behoefte van deze zorgverleners. Anderzijds is er ook bij het grote publiek behoefte aan vorming rond het thema zorg. Immers iedereen krijgt op bepaalde momenten in het leven te maken met zorg geven en zorg ontvangen. Zo ontstond de werking van Zorg-Saam in 1987. In 1989 werd de vzw Zorg-Saam, Centrum voor studie, advies en vorming opgericht.


Bekijk onderstaand filmpje en beleef een dag bij Zorg-Saam, Welkom!