15
Feest-ster aanbiedingen!

Vorming over zorgthema’s is ons ding en in ons feestjaar willen we ook jou, sympathisant van Zorg-Saam, hier graag van laten mee genieten.
Ben jij geëngageerd als vrijwilliger of ben jij mantelzorger of vind jij zelfzorg een interessant thema?
Kortom, ben jij betrokken bij een groep of een organisatie die graag een boeiende vorming van Zorg-Saam zou volgen? In het oudercomité van de school van je kind? In het plaatselijk bestuur van een vereniging? In het woonzorgcentrum in je buurt? Dan… hebben we een feest-ster-aanbieding: samen met Zorg-Saam een vorming organiseren en promoten, begeleid door professionele vormingswerkers , voor een prikje!
Kies uit deze thema’s:
Driedaagse vorming verbindende communicatie (3x6u.)
Dementie en (n)u (10x3u.)
Zelfzorg: op zoek naar je eigen kwaliteiten (2x6u.)
Meer info over de zeer gunstige voorwaarden en reserveren, contacteer Zorg-Saam:
016/24 49 20 of zorgsaam@zorgsaam.be

Wat meer info over de vormingen die in de feest-ster-aanbiedingen zitten:

1. Driedaagse vorming verbindende communicatie (18 uur vorming; 3 x 6 uur)
Zou je graag op een respectvolle en krachtige manier willen communiceren ? Zou je graag duidelijk krijgen wat je belangrijk vindt en wat je hiervoor nodig hebt? Zou je graag op een respectvolle manier kunnen zeggen wat je van anderen verwacht, wat je stoort en ook wat je nodig hebt ? Dan is een training verbindende communicatie zeker het proberen waard!!

Inhoud
Omgaan met anderen gaat niet altijd even vlot. Soms raken we in conflict of blijven we met een hoop ‘ambetante’ gevoelens zitten. Dit kan nadelig zijn voor de kwaliteit van onze relaties. Of het kan er toe leiden dat we onze doelen moeilijker bereiken. Communicatie raakt dus aan het geluk en de levenskwaliteit van onszelf, en tegelijk van onze omgeving.
Dit besef drijft ons om tijdens deze training stil te staan bij onze gebruikelijke manier van communiceren. En dat kan al eens afwijken van hoe we graag zouden willen communiceren. Wat maakt het soms zo moeilijk om op een effectieve, verbindende manier in gesprek te gaan? Wat kan ons helpen opdat we onze gesprekken met prettigere gevoelens kunnen afronden? Hoe kunnen we onze gesprekken vormgeven, rekening houdend met de behoeften van alle betrokken partijen?
We zijn Marshall Rosenberg bijzonder dankbaar dat hij zijn levenswerk aan deze vragen heeft gewijd. Hij heeft zijn bevindingen vormgegeven in het model van Geweldloze of Verbindende Communicatie (VC). Tijdens deze trainingen ontdekken we samen dit model. We leren de bouwstenen en de basisprocessen ervan kennen en gaan daar vervolgens intensief mee aan de slag. Tijdens deze interactieve vorming komen doorheen diverse oefeningen jouw eigen praktijkvoorbeelden ruimschoots aan bod.

Programma
• Verbindende communicatie en kritiek
- Vier bouwstenen: objectieve waarneming, gevoel, behoefte en duidelijk verzoek
- Drie processen: zelf-empathie, verbindende eerlijkheid en empathie met de ander
- Bouwen met kritiek:
o Wat maakt het moeilijk om kritiek aan te nemen (vervreemdende communicatie)?
o Hoe kunnen we omgaan met kritiek?
o Hoe kunnen we zelf onze kritiek vormgeven?

• Verbindende communicatie en assertiviteit
- Het belang van zelf-empathie: Bewust worden van onze eigen gevoelens en behoeften en stilstaan bij wat het soms moeilijk maakt om assertief te zijn
- Groeien in assertiviteit:
o Duidelijke verzoeken richten
o ‘Nee’ zeggen op een verzoek van de ander
o Omgaan met een ‘nee’ van de ander

• Verbindende communicatie en empathie
- Rekening houden met de anderen
- (In)leven met Empathie: omgaan met boze of gekwetste reacties, aandacht voor de gevoelens en behoeften van de ander


2. Dementie en nu (30 uur vorming; 10 x 3 uur)
In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. De mantelzorgers van deze personen met dementie zitten vaak met een heleboel vragen, zowel op emotioneel, sociaal als professioneel vlak. Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden helpt het
om meer te weten over dementie, concrete vaardigheden en tips te leren kennen, meer inzicht en houvast te vinden in je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting, mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen, met je eigen ervaring andere deelnemers te ondersteunen, …
Om op dergelijke vragen een antwoord te bieden werd het vormingspakket “Dementie en nu” ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit pakket richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt. In 10 bijeenkomsten worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven, met veel aandacht voor reflectie en uitwisseling. De bijeenkomsten worden georganiseerd voor een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie. Medewerker Ellen Vandenbroeck van Zorg-Saam is opgeleid tot officiële coach. Bij deze vorming hoort een werkboek dat de deelnemers of samenwerkingspartner dienen aan te kopen per deelnemer.

3. Zelfzorg & op zoek naar je eigen kwaliteiten (12 uur vorming; 2 x 6 uur)
Kernkwaliteiten zijn onze meest persoonlijke eigenschappen. Het zijn persoonskenmerken die we bij onze geboorte hebben meegekregen om onze taak in het leven te vervullen. Ze kunnen in de loop van ons leven verder ontwikkeld, of juist belemmerd worden. Soms vragen we ons af: Wat zijn mijn verborgen talenten, welke activiteiten passen het best bij mij, en hoe ga ik om met eigenschappen die ik vervelend vind bij mezelf of bij anderen?’ In deze vormingstweedaagse gaan we op zoek naar de rijkdom van onze kwaliteiten, verkennen ook onze schaduwzijde en leren er beter mee om te gaan. Zo krijgen we niet alleen meer inzicht in onszelf, maar leren we ook de mensen om ons heen beter begrijpen. We bekijken ook hoe we nog beter aan zelfzorg kunnen doen, wat ons daarbij kan helpen en wisselen concrete tips uit.

Een boeiende tweedaagse om meer inzicht in jezelf te krijgen en sterker te worden als persoon!

Voorwaarden van de feest-ster-aanbiedingen

1. Deze laagdrempelige vormingen zijn bedoeld voor het brede publiek, vrijwilligers, mantelzorgers, mensen die aan zelfzorg willen werken enzoverder.
2. De lokale verantwoordelijke van een groep, afdeling, organisatie, comité of plaatselijke bestuur stuurt aan Zorg-Saam een aanvraag om samen te werken.
3. De lokale verantwoordelijke brengt voor een vorming minimum 6 personen samen. In totaal kunnen er per groep maximum 15 personen deelnemen.
4. De vorming staat open voor alle volwassenen die interesse hebben in het thema. Het initiatief wordt bekend gemaakt door de lokale samenwerkingspartner – via haar eigen communicatiekanalen en door Zorg-Saam, via social media, website en nieuwsbrief.
5. De vorming(sreeks) vindt plaats tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2019.
6. Zorg-Saam werkt bij voorkeur met langerlopende vormingen. Afwijkingen in de duur van de feest-ster-vormingen zijn bespreekbaar
7. Je kan deze vormingen niet aanvragen als professionele vorming. Deze vormingen zijn dus niet gericht op professionals in de zorgsector (of andere sectoren).
8. Kostprijs?
- Zorg-Saam verwacht de vergoeding van de verplaatsingsonkosten van de lesgever vanaf Tildonk en verder verwacht ze van de samenwerkingspartner en/of de individuele deelnemers een billijke bijdrage voor de begeleiding.
- Ter inspiratie, delen we enkele standaardtarieven die Zorg-Saam hanteert. Een individuele deelnemer aan een vormingsaanbod dat Zorg-Saam organiseert (voor niet-professionals), betaalt €50 per dag. Een organisator die Zorg-Saam inschakelt voor vormingen voor het brede publiek, betaalt €390 per dag.
- De samenwerkingspartner voorziet een geschikte vormingslocatie.
9. Zorg-Saam beslist op welke aanvragen tot samenwerking ze wenst in te gaan en welke niet. Dit hangt mee samen met de beschikbaarheid van de vormingswerkers

 

Post Rating