Ingaven voor 'kvlvhostuser'

15
Dienstverlener voor de KMO-portefeuille

Voortaan kan je opleidingen bij Zorg-Saam betalen via de KMO-portefeuille!
*Enkel voor KMO’s en vrije beroepen

Zorg-Saam is erkend als dienstverlener voor opleidingen via de KMO-portefeuille. Dit is een subsidiemaatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij de aankoop van opleidingen die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. KMO’s kunnen 40% of 30% van de kosten van een vorming bij Zorg-Saam (afhankelijk van de bedrijfsgrootte) laten subsidiëren door de overheid.Wie komt in aanmerking?

KMO's en vrije beroepen kunnen de subsidie aanvragen via www.kmo-portefeuille.be, tot ten laatste 14 dagen na de aanvang van de opleiding. De steun is er voor alle werkenden uit je KMO en de inhoud van de opleiding moet gericht zijn op de kernprocessen van je onderneming

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming.

  • Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt  40%.
  • Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.

Erkenningsnummer

Zorg-Saam werd erkend als dienstverlener onder het nummer DV.0224814

 Welke vormingen van Zorg-Saam komen in aanmerking?

  • Individuele deelname aan het kalenderaanbod van Zorg-Saam, indien de kostprijs minimaal €100 bedraagt. We vermelden het in onze brochure duidelijk als een geplande vorming in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille.
  • In company vormingsaanbod in je KMO, voor een groep medewerkers, indien het thema verband houdt met de kernprocessen van je onderneming

Zorg-Saam vzw is niet BTW plichtig

[Lees de rest van dit artikel...]