Minimaliseren

‘Dag Roger’ en ‘Take Care’: improvisatietheater over zorg

Zorg-Saam is fier dat we voortaan twee improvisatietheater-stukken kunnen aanbieden, in samenwerking met improvisatietheaterhuis Inspinazie. Voor een voorstelling voorzie je best 1 tot 2 uur tijd.

De voorstellingen zijn geschikt voor verschillende doelgroepen : studenten in zorgrichtingen, verzorgenden en verpleegkundigen, vrijwilligers, mantelzorgers en familie die betrokken zijn bij zorgverlening. We raden deze voorstellingen aan als ontspannend vormingsmoment bijvoorbeeld tijdens een (dienst)vergadering, een jubileumviering, een strategisch planningsmoment,…

Er zal zeker gelachen worden en tegelijk blijf je niet onbewogen, je wordt aan het denken gezet!

Minimaliseren

Dag Roger!

De verschillende fases en aspecten van dementie

Alice vergeet. Alice verwart. Alice verwijt. Alice verdwijnt. In een ver verleden met haar geliefde Roger.

Haar dochters en zonen, haar naasten en buren en zorgverstrekkers gaan beurtelings door een emotionele roetsjbaan in deze voorstelling die het dementeringsproces taboeloos in de kijker zet. De verscheidene fasen van dementie en in het bijzonder de respectievelijke aandachtspunten voor de verzorgende komen aan bod. Op interactieve wijze worden de angsten, vragen en hoopvolle gedachten van de toeschouwers vertaald naar de scène.

In deze voorstelling volgen we het hoofdpersonage, Alice, van voor de ziekte tot de zwaarste fase van de ziekte. De interactie met het publiek verzekert een hoge betrokkenheid. De personages én het concrete verloop wordt immers ter plekke door het publiek bepaald. De voorstelling werd opgebouwd in samenwerking met mensen uit het werkveld en leraren uit zorgrichtingen, en stoelt op een stevige inhoud. De acteurs besteden de grootste zorg aan het evenwicht tussen sereniteit en relativering, waardoor de voorstelling noch oppervlakkig, noch zwaar of melig wordt. De sfeer die we willen uitdragen is er een van openhartigheid en moed.

De voorstelling is geschikt voor verschillende doelgroepen : studenten in zorgrichtingen, verzorgenden en verpleegkundigen, vrijwilligers, mantelzorgers en familie die betrokken zijn bij de zorg voor dementerende zorgvragers.

Minimaliseren
Dag Roger

Minimaliseren

Take Care

Zelfzorg voor en warme zorg door zorgverleners

Deze voorstelling richt zich specifiek naar verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Zij doen immers zoveel meer dan medicatie toedienen, wassen of verzorgen. Het zijn die andere facetten van de job waar de patiënt vaak het meest dankbaar om zal zijn. Het zijn ook die facetten die het meest voldoening geven. Toch is het moeilijk om te ‘pakken’.

In deze voorstelling gaat de aandacht naar de verzorgende/verpleegkundige en de breedte/diepte van haar/zijn taak: nagels knippen bij Georgette zal misschien niet zoveel verschillen van nagels knippen bij Helga, maar beide bewoners zenden ondertussen wellicht totaal verschillende signalen uit. Hoe leer je dit opmerken, hoe leer je één groot oor te zijn, hoe weet je wat beiden van je nodig hebben, op welk moment? En merk je ook je eigen signalen op? Ben je je bewust van je eigen emoties en meningen in moeilijke situaties en geef je die ruimte? Verzorg je jezelf voldoende als hulpverlener? Hoe word je een weerbare en sterke medewerker? Hoe ga je echt in verbinding, met je patiënten en met jezelf?

Dit thematisch improvisatietheater vertelt het verhaal van twee medewerkers en werpt een blik in hun binnenwereld. Na de voorstelling bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen aan alle personages en op die manier een verdiepende nabespreking te houden. De voorstelling wil een bijzondere inspiratiebron en hart onder de riem zijn elke zorgverlener.

Inspinazie biedt beide voorstellingen van (1 tot 2 uur) in samenwerking met Zorg-Saam aan. Je kan ze aanvragen via zorgsaam@zorgsaam.be of via 016/24 39 75.

Minimaliseren