Grenzen in de zorg

Betrokkenheid in balans
Ik geef veel te makkelijk toe… Die cliënt gaat steeds over de schreef en ik weet niet hoe ik erop kan reageren… Ik ben er toch om haar te helpen, dan kan ik toch geen ‘nee’ zeggen… Nogal wat mensen hebben het moeilijk om grenzen te accepteren en te respecteren. Grenzen bewaken en aangeven, is helemaal niet evident. Wanneer je je in een relatie van zorggever – zorgontvanger bevindt, is dit vaak des te moeilijker. Voor sommige cliënten is het een uitdaging om zich te houden aan de grenzen van de geboden hulpverlening en ze protesteren als ze tegen een grens aanlopen. Als zorgverlener zit je soms gewrongen tussen de verwachtingen van de cliënt en de eigen grenzen (en/of de grenzen van de dienst). In deze vorming gaan we aan de slag met persoonlijke grenzen. Wanneer stoot jij op een grens? Hoe kan je hier meer voeling mee krijgen? Hoe breng je jouw grens in communicatie zonder over de grens van de ander te gaan? Hoe kan je blijven zorgen voor anderen zonder de zorg voor jezelf uit het oog te verliezen?
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}