Kracht putten uit relaties

Als onze relaties konden spreken... wat zouden ze ons vertellen? Het is een vraag die doet nadenken over een belangrijke krachtbron in het leven: onze verbondenheid met elkaar.
We kennen allen de stromende energie die uitgaat van een gezonde binding met onze kinderen, onze partner, onze vrienden, onze collega’s, enz… Even goed kennen we de ervaring van moedeloosheid, angst, verdriet wanneer de band met anderen geblokkeerd zit. Zowel fysiek als mentaal laat het lichaam ons voelen hoe het bepaald wordt door de wijze waarop we in relatie staan tot de ander. In deze interactieve vorming gaan we concreet in op het herstel van onze relaties. Hoe kunnen we op elk moment van koers wijzigen wanneer we de ijsberg dreigen op te varen door heel eenvoudige communicatieve vaardigheden toe te passen en ons bewust te worden van onze dieper liggende behoeften en verlangens. Tenslotte bieden conflicten in die bemiddelende benadering een ultieme kans tot persoonlijke en relationele groei.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}