Samen op één lijn, krachtiger zorgen in groep

Zorgsituaties zijn vaak complex. En vele mensen zijn daarbij betrokken: de zorgvrager zelf, de professional(s) en de mantelzorger(s).
En die moeten de zorgsituatie, de gewenste doelen van de zorg, de middelen om die doelen te bereiken (en wie moet dat dan doen in de praktijk?) vastleggen. Het is logisch dat zij elk vanuit een eigen bril kijken, een vaak erg verschillende bril, die regelmatig zorgt voor spanningen of conflicten over de ‘goede/juiste’ zorg. In deze vorming leren we kijken naar complexe zorgsituaties vanuit het kader van Zorg-Esperanto, een methodiek ontwikkeld door Bart Deltour, directeur Zorg bij Familiezorg West-Vlaanderen. Deze bril biedt een gemeenschappelijke taal voor een persoonsgerichte kijk op zorg. We exploreren de methodiek: - Hoe zorg je voor een diepe ontmoeting met de zorgvrager? - Hoe stel je levens- en zorgdoelen en hoe doe je dat vanuit behoeftegericht in plaats van probleemgericht denken? - Hoe bepaal je de juiste middelen/aanpak in een zorgsituatie: o Wat dient te gebeuren? o Hoe moet dat gebeuren en dit vanuit het perspectief van de zorgvrager (van actief naar passief) o Wie is best geplaatst om de zorg te bieden en waar (ambulant/residentieel) - Hoe wik en weeg je de zorg doelen (SMART)? - Welke waarden zijn er achter de zorg en worden die bewaakt? We bekijken ook de digitale versie, gebaseerd op Zorg-Esperanto: keuzewijzermantelzorg.be. Dit alles koppelen we aan de Samenspraak-fiche, die een ondersteunende tool is om het overleg met alle betrokkenen te faciliteren en om als dusdanig een meer gedragen en kwalitatievere zorg te bieden. Doorheen de vorming grijpen we terug naar de basisprincipes van de Verbindende Communicatie, gezien die doorheen het Zorg-Esperanto-verhaal zijn verweven.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}