Digitale vorming: PlantTroost voor de mantelzorger

In deze interactieve lezing willen we graag extra aandacht geven aan jou als mantelzorger.
Mantelzorgers worden doorgaans geconfronteerd met verschillende verlieservaringen, die gepaard gaan met verdriet en rouw. En dan is troost broodnodig. Tijdens deze online lezing werpen we een blik op de mogelijke verlieservaringen die je als mantelzorger kan ervaren, en we bekijken hoe je hier zo goed mogelijk mee kan omgaan. We gaan op zoek naar wat er jou troost kan bieden, maar ook hoe jij op jouw beurt troost kan bieden aan anderen. We hebben tenslotte allemaal al eens nood aan troost.
Je kan niet meer inschrijven voor deze sessie.

Minimaliseren
Let op!
Instellingen zijn gevonden, maar niet volledig, contacteer een site beheerder om deze te vervolledigen.
Praktische info
{{voorwaarde.DisplayMember}}